Lubin, Osiedle Platinum, ul. Kwiatowa 28-30


Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Okres realizacji: X.2017 – VI.2019r.

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia użytkowa 2237,77 m2
  • 40 lokali mieszkalnych