Roboty ogólnobudowlane

Roboty ogólnobudowlane


Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest świadczenie pełnego zakresu robót i usług budowlanych zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych. Firma prowadzi inwestycje na zasadzie Generalnego Wykonawstwa, partnera konsorcjum oraz jako podwykonawca obejmując swoim działaniem takie obszary jak: budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publiczne, przemysłowe oraz hydrotechniczne. Wykonawstwo oferowanych przez nas robót obejmuje pełną realizację powierzonych zadań inwestycyjnych w zależności od oczekiwań Inwestora. Wieloletnia działalność na rynku budowlanym umożliwiła Nam zdobycie szerokiej wiedzy i doświadczenia w realizacji powierzanych zadań.

Stworzyliśmy zespół wyspecjalizowanych fachowców będących gwarancją naszego profesjonalizmu, który na dzień dzisiejszy wynosi blisko 400 osób. Zatrudniona kadra inżynieryjno-techniczna posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, pracownicy zdolni do wykonywania specjalistycznych robót budowlano-montażowych, a także zaplecze techniczno-produkcyjne wraz ze specjalistycznym sprzętem budowlanym i transportowym umożliwiają rzetelną realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonawstwo oferowanych przez nas robót obejmuje pełną realizację powierzonych zadań inwestycyjnych w zależności od oczekiwań Inwestora.