O firmie

O firmie


ZUW URBEX Spółka z o.o.

Oferujemy wykonanie robót budowlano-montażowych, inżynieryjno-drogowych, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, technologicznych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych), wytwarzanie konstrukcji stalowych, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych oraz najem lokali usługowych.

Pełen zakres robót i usług budowlanych

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest świadczenie pełnego zakresu robót i usług budowlanych zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych. Firma prowadzi inwestycje na zasadzie Generalnego Wykonawstwa, partnera konsorcjum oraz jako podwykonawca obejmując swoim działaniem takie obszary jak: budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publiczne, przemysłowe oraz hydrotechniczne. Wykonawstwo oferowanych przez nas robót obejmuje pełną realizację powierzonych zadań inwestycyjnych w zależności od oczekiwań Inwestora. Wieloletnia działalność na rynku budowlanym umożliwiła Nam zdobycie szerokiej wiedzy i doświadczenia w realizacji powierzanych zadań.

Zespół fachowców z bogatym doświadczeniem

Stworzyliśmy zespół wyspecjalizowanych fachowców będących gwarancją naszego profesjonalizmu, który na dzień dzisiejszy wynosi 400 osób. Zatrudniona kadra inżynieryjno-techniczna posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, pracownicy zdolni do wykonywania specjalistycznych robót budowlano-montażowych, a także zaplecze techniczno-produkcyjne wraz ze specjalistycznym sprzętem budowlanym i transportowym umożliwiają rzetelną realizację zadań inwestycyjnych.