ZUW URBEX Sp. z o.o. OSIEK – INŻYNIER BUDOWY

Nazwa oddziału: ZUW URBEX Sp. z o.o. OSIEK
Poszukuje osoby na stanowisko: INŻYNIER BUDOWY

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie,
  • możliwość rozwoju oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,
  • możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych m.in. świadczenie wypoczynkowe tzw. „wczasy pod gruszą”,
  • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego,
  • preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria środowiska,
  • dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B),
  • znajomość obsługi komputera.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć aplikację na adres: ireneusz.kuzma@zuwurbex.pl, osobiście w siedzibie Oddziału w Osieku, telefonicznie pod numerem 76 8 410 428 lub wypełniając kwestionariusz osobowy.

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.