Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.


Utworzenie  koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy WSS w Legnicy.

  • Dostosowanie pomieszczeń do wymogów szpitalnych
  • Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachu w rejonie naświetli
  • Wykonanie nowych ścianek działowych; balustrad.
  • Wymiana okładzin podłogowych, ściennych, sufitowych, stolarki okiennej i drzwiowej
  • Wykonanie instalacji elektrycznej: wewnętrzne linie zasilające; oświetlenie podstawowe i alarmowe.

Okres realizacji: 01.04.2018r. – 30.06.2019r.

Dane techniczne:
BUDYNEK:

  • powierzchnia zabudowy – 3197,79 m2
  • kubatura – 7416,72 m3