Świetlica Obora


Budowa Świetlicy w Oborze
Okres realizacji: 18.12.2009r. – 20.10.2010r.

Dane techniczne:
BUDYNEK:

 • powierzchnia zabudowy – 680,36 m2
 • powierzchnia użytkowa – 585,70 m2
 • kubatura – 2031,05 m3
 • wysokość budynku – 8,12 m

GRILL OGRODOWY:

 • powierzchnia zabudowy – 51,84 m2
 • powierzchnia użytkowa – 50,03 m2
 • wysokość budynku – 5,29 m

WIATA ŚMIETNIKOWA:

 • powierzchnia zabudowy – 13,57 m2
 • powierzchnia użytkowa – 12,50 m2
 • wysokość budynku – 3,45 m

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

 • powierzchnia dróg z kostki betonowej – 975,00 m2
 • powierzchnia dróg z nawierzchnia bitumicznej – 580,00 m2
 • powierzchnia parkingów z kostki betonowej – 155,00 m2
 • powierzchnia chodników z kostki betonowej – 387,00 m2
 • powierzchnia sceny zewnętrznej z kostki betonowej – 76,00 m2
 • powierzchnia nawierzchni ze żwiru płukanego – 487,00 m2
 • Powierzchnia zieleni – 1577,00 m2