Rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie


Rewitalizacja Osiedla Żarków – etap I – w tym rozbudowa i przebudowa budynku Gospoda, na Klub Środowiskowy oraz poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego (drogi wewnętrzne z miejscami parkingowymi).
Okres realizacji: 05.06.2012 – 31.05.2013r.
Dane techniczne obiektu:
BUDYNEK

  • powierzchnia zabudowy – 385,00 m2
  • powierzchnia użytkowa – 534,40 m2
  • kubatura – 1827,50 m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  • droga z płyt drogowych betonowych – 459,00 m2
  • chodnik i dojście z kostki betonowej – 143,00 m2
  • chodnik i place z kostki kamiennej – 357,00 m2
  • chodnik i dojście z płyt chodnikowych betonowych – 55,00 m2