Przebudowa budynku byłej poczty na dom gościnny w Lubinie


Przebudowa budynku byłej poczty na dom gościnny w Lubinie przy ul. Budowniczych LGOM 20.
Okres realizacji: 03.03.2013 – 16.09.2013r.Dane techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy – 501,00 m2
  • powierzchnia użytkowa – 1298,00 m2
  • kubatura – 5998,00 m3