Budynek administracyjno – techniczny


Przebudowa budynku administracyjno – technicznego.

Zakres robót:

  • rozbiórka przypór żelbetowych, pylonów żelbetowych, balkonów, podłoża betonowego, okładzin elewacyjnych z cegły pełnej,
  • budowa pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych pomiędzy filarami budynku,
  • wykonanie termomodernizacji budynku w technologii lekkiej – mokrej,
  • wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem dachu blachą „na rombek”,
  • dostawa i montaż stolarki okiennej, drzwiowej, wyłazu dachowego oraz bram zewnętrznych,
  • wykonanie instalacji odgromowej budynku, drabinek i złączy kablowych,
  • wykonanie robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu.

Okres realizacji: 05.11.2014 r. – 25.02.2015 r.

Dane techniczne:
BUDYNEK:

  • powierzchnia użytkowa – 881,00 m2
  • kubatura – 5075 m3