Lubin, Osiedle Platinum, ul. Kwiatowa


Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Okres realizacji: 30.01.2017 – 19.11.2018r.

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia użytkowa 3952,48 m2
  • 58 lokali mieszkalnych