Magazyn Materiałów Ołowionośnych Huta Miedzi Głogów


Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji zadania „Magazyn Materiałów Ołowionośnych – roboty budowlano – montażowe”.
Okres realizacji: 26.06.2013 – 29.11.2013r.
Dane techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy – 4687,00 m2
  • powierzchnia użytkowa – 4396,00 m2
  • kubatura – 75315,00 m3