Lubin, Osiedle Platinum, ul. Kwiatowa 20 -22


Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Okres realizacji: I.2020 – I.2021 r.

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia użytkowa 2259,03 m2
  • 40 lokali mieszkalnych