Centrym Usług Księgowych


Wykonanie Centrum Usług Księgowych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.
Okres realizacji: 10.01.2005r. – 15. 09.2005r.

Dane techniczne:
BUDYNEK:

  • powierzchnia całkowita – 4815,60 m2
  • powierzchnia użytkowa – 3977,00 m2
  • powierzchnia zabudowy – 1163,00 m2
  • powierzchnia pomocnicza – 836,00 m2
  • kubatura – 19880,00 m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

  • powierzchnia parkingów – 522,50 m2
  • powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych – 715,00 m2
  • powierzchnia chodnika i podjazdu dla osoby niepełnosprawnej – 34,80 m2
  • powierzchnia terenu zielonego – 732,00 m2