Lubin, ul. Kochanowskiego 9 – 7


Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Okres realizacji: 01.03.2010 r. – 29.07.2011 r.

Dane techniczne budynku:

  • powierzchnia użytkowa 1510,60 m2
  • 22 lokale mieszkalne