Lubin, ul. Norwida 27 -29


Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Okres realizacji: 10.03.2008r. – 20.01.2009r.

Dane techniczne obiektu:

  • powierzchnia użytkowa  1636,36 m2
  • 27 lokali mieszkalnych