Budynek łaźni-szatni w rejonie szybu SA-1 i 2


Budowa budynku łaźni-szatni dla 1000 osób w rejonu szybów SG-1, SG-2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
Okres realizacji: 10.10.2008 – 31.11.2009


Dane techniczne:
BUDYNEK:

  • powierzchnia użytkowa – 4902,00 m2
  • pomieszczenia biurowe – 1044,19 m2
  • powierzchnia zabudowy – 1563,66 m2
  • kubatura – 27319,00 m3

ŁĄCZNIK:

  • powierzchnia użytkowa – 248,68 m2
  • kubatura – 938,77 m3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

  • powierzchnia placu – 1195,00 m2
  • powierzchnia parkingu – 2236,00 m2
  • powierzchnia chodnika – 83,00 m2