Budynek Administracyjno-Socjalny w rejonie szybóe SG-1 i 2


Wykonanie budynku administracyjno – socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w rejonie szybów SG-1 i 2.
Okres realizacji: 17.05.2004r. – 08.03.2006r.

Dane techniczne:
BUDYNEK:

  • powierzchnia użytkowa – 14951,10 m2
  • powierzchnia zabudowy – 4280,00 m2
  • kubatura – 55603,30 m3